Верхньосироватська громада

Сумська область, Сумський район

До уваги пенсіонерів та отримувачів соцдопомог!

Дата: 18.06.2021 12:05
Кількість переглядів: 5257

Фото без опису

Доводимо до відома пенсіонерів та отримувачів соціальних допомог, про прийняття Урядом Постанови №546 від 26.05.2021, якою передбачено, що примусове переведення пенсіонерів на отримання пенсій на банківські картки, яке планувалося з 01.09.2021, скасовано!

Отже, Укрпошта до 01 січня 2023 року та в подальшому гарантовано буде доставляти пенсії та соціальні виплати.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2021 р. № 546

ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

1. Пункт 21 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636; 2021 р., № 29, ст. 1624), викласти в такій редакції:

“21. Уповноважений банк зобов’язаний забезпечити за бажанням одержувача видачу належних йому сум пенсії та грошової допомоги як безпосередньо у банку, так і з доставкою одержувачу додому у зручний для нього час, що обумовлюється договором між уповноваженим банком та одержувачем.

Для забезпечення доставки пенсій та грошової допомоги додому одержувачу уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв’язку, комунальні установи/заклади надання соціальних послуг, соціальної підтримки (обслуговування).

Оплата послуг з доставки додому пенсій та грошової допомоги одержувачам із числа осіб з інвалідністю І групи, осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, осіб, які досягли 80-річного віку, осіб, які отримують соціальну послугу з догляду відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд проводиться органами Пенсійного фонду України, органами соціального захисту населення шляхом відшкодування уповноваженому банку вартості таких послуг у розмірі, передбаченому договором, виходячи з тарифів, які не можуть бути більшими від тарифів на оплату послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсій та грошової допомоги населенню у готівковій формі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 987 “Деякі питання оплати послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 98, ст. 3274). Для інших одержувачів оплата послуг з доставки пенсій та грошової допомоги проводиться одержувачами самостійно в розмірі, зазначеному в договорі між уповноваженим банком та одержувачем.

Порядок відшкодування уповноваженим банкам вартості послуг з доставки пенсій та грошової допомоги додому одержувачам визначається договором, зазначеним у пункті 3 цього Порядку.”.

2. У Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги? (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 43):

1) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

“Тарифи на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню в готівковій формі, зазначені в договорі, можуть бути диференційовані залежно від способу виплати (з доставкою додому, безпосередньо у виплатному об’єкті, на стоянках пересувних відділень тощо) і не можуть бути більшими від тарифів на оплату таких послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України.”;

2) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“Заява про виплату пенсії, грошової допомоги за місцем фактичного проживання через уповноважену організацію може надсилатися поштою.”;

3) у пункті 9:

абзац другий викласти в такій редакції:

“За наявності технічних можливостей у сторін договору виплата і доставка пенсій та грошової допомоги може проводитися за виплатними квитанціями, сформованими уповноваженим органом на підставі електронних виплатних списків (далі — списки). Формування виплатних квитанцій, порядок передачі списків, в яких повинні бути зазначені відомості згідно з додатком 2, та зміст виплатних квитанцій визначаються договором. Вартість доставки виплатних квитанцій одержувачам входить у вартість послуги з виплати і доставки пенсій та грошової допомоги.”;

в абзаці восьмому слова “або уповноваженої організації” виключити;

4) пункт 42 викласти в такій редакції:

“42. Оплата послуг уповноваженої організації з виплати і доставки пенсій та грошової допомоги проводиться уповноваженим органом виходячи із сум, виплачених за відомостями, виплатними квитанціями та разовими дорученнями, пенсій та грошової допомоги згідно з тарифами, визначеними договором, зазначеним у пункті 4 цього Порядку.

У разі збільшення виплат пенсіонерам шляхом встановлення за рішенням Кабінету Міністрів України одержувачам пенсії окремих соціальних виплат (допомог, доплат) за рахунок коштів державного бюджету і за умови, що їх доставка здійснюється в один день з виплатою пенсії, оплата послуг, пов’язаних з їх виплатою і доставкою, може здійснюватися за окремим тарифом, встановленим Кабінетом Міністрів України.”;

5) у додатку 1 до Порядку після слів “Паспортні дані (документи) звірено” доповнити словами “(крім випадків надсилання заяви поштою)”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2021 р.
№ 277 “Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 29, ст. 1624):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

“До участі в конкурсі допускаються оператори поштового зв’язку чи інші суб’єкти господарювання, які провадять допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг (оброблення та оплата фінансових трансакцій) протягом не менше ніж п’яти років і надають свої послуги в адміністративно-територіальних одиницях, в яких здійснюють свої повноваження головні управління Пенсійного фонду України, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, центри з нарахування та здійснення соціальних виплат (далі — уповноважені органи), якщо такі суб’єкти господарювання мають фінансову та матеріально-технічну спроможність забезпечити схоронність коштів, призначених для виплати пенсій та грошової допомоги, та їх доставку одержувачам.”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Пенсійному фонду України провести конкурс для вибору організацій, які здійснюють починаючи з 1 січня 2023 р. виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.”;

3) у пункті 3 слова “визначення переможців проведення конкурсу” замінити словами і цифрами “1 січня 2023 р.”;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Уповноваженим органам забезпечити інформування про способи виплати пенсії та грошової допомоги за бажанням їх одержувачів через уповноважені банки або уповноважену організацію.”;

5) доповнити постанову пунктами 41 і 42:

“41. Національній соціальній сервісній службі, обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування:

сприяти особам, які не можуть самостійно одержувати пенсію та грошову допомогу, в оформленні документів на їх помічників, поданні таких документів в органи опіки і піклування відповідно до статті 78 Цивільного кодексу України з метою надання помічникам права одержувати пенсію та грошову допомогу з поточного рахунка одержувача для її доставки одержувачу;

залучити соціальних робітників/працівників комунальних
установ/закладів надання соціальних послуг, соціальної підтримки (обслуговування) до доставки пенсій та грошової допомоги додому для одержувачів, які отримують пенсію та грошову допомогу через уповноважені банки і є отримувачами соціальної послуги з догляду.

42. Обласним державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування опрацювати питання:

за участю акціонерного товариства “Укрпошта” — щодо можливості отримання коштів у готівковій формі з поточного (карткового) рахунка одержувача через платіжні термінали;

за участю уповноважених банків, що функціонують у відповідних регіонах, — щодо можливих заходів з розвитку мережі банківських автоматів самообслуговування чи інших пристроїв з видачі коштів у готівковій формі у населених пунктах, де вони відсутні, а також заходів з видачі готівки через установлені платіжні термінали.”;

6) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Уповноваженим банкам забезпечити починаючи з 2022 року надання щороку до 10 серпня Пенсійному фонду України та Національній соціальній сервісній службі списків населених пунктів, де наявні
станом на 1 серпня їх відокремлені підрозділи, банківські автомати самообслуговування чи інші пристрої з видачі коштів у готівковій формі, за формою, встановленою Міністерством соціальної політики.”;

7) у пункті 7 слова і цифри “крім абзаців шостого, сьомого
підпункту 2 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 вересня 2021 року” виключити.

_____________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь